Факти за България


Официално наименование

Република България

Местоположение

Югоизточна Европа, граничи с Черно море, Румъния, Сърбия, Македония, Гърция и Турция

Правителство

Парламентарна Република, парламента е съставен от 240 народни представители, избори се провеждат на всеки четири години 

Президент

Георги Първанов

Министър председател

Сергей Станишев

Официален език

български, азбука – кирилица

Религия

Православни християни (83.8%), Мюсюлмани (12.1%), други (4.1%)

Площ

110,912 кв. км.

Население

7.93 милиона

Столица

София (1.2 милиона жителя)

Валута

Български лев (BGN)

Разменна стойност

1 лев се разменя за 0.51129 евро

Времеви пояс

GMT(Лондон) +2

Телефонен код на страната

+359 (България); 2 (София)

Климат

Умерено континентален с четири сезона. Средна годишна температура - 10.5°C

Въздушен достъп - летища

Пет международни летища. Над 60 редовни международни полета. Полетите от Централна Европа са с продължителност между 2 и 2.5 часа

Entering the country

Валиден международен паспорт е единственото изискване за пребиваване до 30 дни за посетители от Съединените Щати, Европейската общност, EFTA и CEFTA

Национални празници

1 януари, 3 март, 1 май, Великден, 24 май, 6 септември, 22 септември, Коледа

Yellow Pages BG

 
Търговски банки с Международен лиценз
 
Биохим, София /Австрия/
БНП - Париба /Франция/
Булбанк, София - /Италия/
Българска Пощенска Банка, София - /САЩ/
Българо-Американска Кредитна Банка, София - /САЩ/
Централна Кооперативна Банка, София
Търговска Банка Алианц България - /Германия/
Търговска Банка на Гърция - /Гърция/
Корпоративна Търговска Банка, София
Д Банк, София - /Турция/
Банка ДСК - /Унгария/
Икономическа и Инвестиционна Банка - /Бермуди/
Насърчителна Банка, София
Евробанк, София - /Словакия/
Първа Източна Международна Банка, София
Първа Инвестиционна Банка, София - /Австрия/
Хебросбанк, Пловдив - /Обединено Кралство/
Международна Банка за Търговия и Развитие, София
Инвестбанк, София
Общинска Банка, София
ПроКредит Банк, София
Райфайзен Банк, София - /Австрия/
SG Експресбанк, Варна - /Франция/
Тексим Частна Предприемаческа Банка - /Лихтенщайн/
Юнионбанк, София
Обединена Българска Банка, София - /Гърция/
Запад-Изток Банк Plc.
 
Търговски Банки с местен и ограничен лиценз 


Токуда Кредит Експрес Банк, София - /Япония/
 
Алфа Банк
Централен офис
София 1000, Пл. Народно събрание 11,
Teл.: (+359 2) 8109 411
(+359 2) 8103 500

 
БНП Париба
Централен офис
София 1000, Ул. Цар Освободител №2,
Teл.: (+359 2) 9218 650
Факс: (+359 2) 9218 691
E-mail: bulgaria_bnpparibas@bnpparibas.com
 

Булбанк
Централен офис
София 1000, Площад Света Неделя №7,
Teл. (+359 2) 923 2111
Факс (+359 2) 988 4636, (+359 2) 988 5370
www.bulbank.bg
 
Българо-Американска Кредитна Банка, София
Централен офис
Ул. Кракра №16
Teл.: (+359 2) 965 8358, (+359 2) 965 8345
Факс: (+359 2) 965 8345
 
Българска Пощенска Банка, София
Централен офис
София 1414, Площад България №1,
Teл.: (+359 2) 963 2105
Факс: (+359 2) 963 0482
E-mail: iap@postbank.bg

Централна и Кооперативна Банка, София
Централен офис
София 1000, Ул. Г. С. Раковски №103,
Teл.: (+359 2) 926 6266
Факс: (+359 2) 980 4387
E-mail: ccb@mbox.cit.bg

Ситибанк, София
Централен офис
София 1000, Бул. Мария Луиза №2, ет.5,
Teл.: (+359 2) 9175100, (+359 2) 9175101
Факс: (+359 2) 9819914, (+359 2) 9819588

Клонове на чуждестранни банки в България
 
Търговска банка Алианц България АД
Централен офис
София 1202, Бул. Мария Луиза 79,
Тел.: (+359 2) 9215 404, 407, 414
Факс: (+359 2) 981 9307
E-mail: bulinvadmin@bank.allianz.bg

Търговска банка на Гърция, България
Централен офис
София 1606, ул. "Лайош Кошут" №4
Тел.: (+359 2) 981 65 25, 980 12 10
Факс: (+359 2) 981 41 02

Централна кооперативна банка АД
Централен офис
София 1000, Ул. "Г.С. Раковски" № 103
Тел.: (+359 2) 937 5601, 937 5609
Факс: (+359 2) 980 8948
 

Търговска банка Д АД, България
Централен офис
София 1000, бул. "Цар Освободител" № 8
Тел.: (+359 2) 989 44 44
Факс: (+359 2) 989 48 48
E-mail: info@demirbank.bg

www.demirbank.bg

Банка ДСК
Централен офис
София 1040, ул. "Московска" № 19
Тел.: (+359 2) 939 1220
Факс: (+359 2) 980 6477
E-mail: bsbank@bsbg.net

Стопанска и инвестиционна банка АД (бившата БРИБанк)
Централен офис
София 1000, ул. "Съборна" № 11A
Тел.: (+359 2) 98500/240
Факс: (+359 2) 981 25 26
E-mail: hq_supervisors@hq.bribank.bg

Насърчителна банка АД
Централен офис
София 1000, ул."Дякон Игнатий" № 1
Tel.: (+359 2) 9306 301, (+359 2) 9306 304
Fax: (+359 2) 9306 321
E-mail: office@nasbank.bg

www.nasbank.bg

Евробанк
Централен офис
София, Бул. Черни връх 43
Тел.: (+359 2) 623 366, (+359 2) 624 005
Факс: (+359 2) 681 085
E-mail: kosio@eurobank.bg

www.eurobank.bg

Първа Източна Международна Банка
Централен офис
София 1303, Бул. Тодор Александров 81-83
Тел.: (+359 2) 8120 111
Факс: (+359 2) 9204 201
E-mail: feib@asico.net
 

 

 

 

Първа инвестиционна банка АД
Централен офис
София 1000, ул. "Стефан Караджа" №10
Тел.: (+359 2) 91001
Факс: (+359 2) 980 5033
E-mail: fib@fibank.bg
www.fibank.bg

Хеброс, Пловдив
Централен офис
Пловдив 4018, бул."Цар Борис III Обединител" № 37
Тел.: (+35932) 628 870, 631 876
Факс: (+35932) 563 798, 623 964
E-mail: hebros@hebros.bg

www.hebros.bg

 
 
Ейч Ви Би Банк Биохим
Централен офис
София 1026, ул. "Иван Вазов" № 1
Тел.: (+359 2) 926 9210
Факс: (+359 2) 981 9151
E-mail: info@biochim.com

www.biochim.com

ИНГ Банк
Централен офис
София 1408, Ул. Емил Берсински 12
Tel.: (+359 2) 917 6400
Fax: (+359 2)951 5694
E-mail: support@ing.bg

www.ing.bg

ТБ "ИНВЕСТБАНК" АД
Централен офис
София 1000, ул."Г. С. Раковски" № 155
Тел.: (+359 2) 981 6938
Факс: (+359 2) 9807722
 
Общинска банка АД
Централен офис
София 1000, ул. "Врабча" 6
Тел.: (+359 2) 9300 111
Факс: (+359 2) 981 5147
 

Пиреос Евробанк АД
Централен офис
София 1407, бул. "Черни връх" № 43
Тел.: (+359 2)9805654, (+359 2)9808903, (+359 2)9815733
Факс: (+359 2)9818579
E-mail: xiosbank@netor.gr

 
ПРОКРЕДИТБАНК
София 1233 , бул. "Христо Ботев" № 131
Тел.: (+359 2) 921 71 00, 921 7141
Факс: (+359 2) 921 71 09
 
Райфайзенбанк (България) ЕАД
Централен офис
София 1504, ул. "Николай Гогол" № 18-20
Тел.: (+359 2) 19859
Факс: (+359 2) 943 4528
E-mail: ibgagks@rbb-sofia.raiffeisen.at

СЖ Експресбанк, Варна
Централен офис
Варна 9000, ул. "Владислав Варненчик" № 92
Teл.: (+35952) 686 100
Факс: (+35952) 601324
E-mail: office@sgexpressbank.bg

www.sgexpressbank.bg

Частна предприемаческа банка Тексим АД
Централен офис
София, бул. "Мария-Луиза" № 107
Tел.: (+359 2) 333 240, (+359 2) 314 038,
(+359 2) 318 038
E-mail: texim@omega.bg

ТОКУДА БАНК АД
Централен офис
София 1000, ул."6-ти Септември" № 1
Тел.: (+359 2) 981 0167, (+359 2) 980 1294,
(+359 2) 980 3300
Факс: (+359 2) 981 5378
 
ЮНИОНБАНК
Централен офис
София 1606, ул."Дамян Груев" № 10-12

Тел.: (+359 2) 915 3333,
Факс: (+359 2) 980 2004
E-mail: mainmail@unionbank.bg

www.unionbank.bg

Обединена българска банка АД, София
Централен офис
София 1040, ул. "Света София" № 5
Tel.: (+359 2) 9854 2800, (+359 2) 9854 2374
Fax: (+359 2) 880 822, (+359 2) 334 001
E-mail: info@sof.ubb.bg

www.ubb.bg

 
 

Банка Запад-Изток АД
Централен офис
София 1040, бул. "Драган Цанков" №36 СТЦ "Интерпред", блок Б №105
Tel.: (+359 2) 970 2410
Fax: (+359 2) 970 2442